تصاویر | اقامه نماز طلب باران در میناب

اعلام زمان پایان کار جشنواره فجر در بخش استانی
نماز طلب باران در پی خشکسالی‌های اخیر در هرمزگان و میناب با حضور مردم در میناب برگزار شد.

اعلام زمان پایان کار جشنواره فجر در بخش استانی