سایه ترامپ بر بازار جهانی طلا

اعلام زمان برگزاری مسابقه‌ای که نتیجه‌اش برای پرسپولیسی‌ها مهم است
تسنیم نوشت:۳ نوبت افزایش نرخ بهره اخیر در آمریکا، که باید موجب کاهش قیمت طلا می شد، موجب جهش قیمت فلز زرد در ماه های بعدی شده است. این اتفاق تا حدی ناشی از انتظارات معقول و دیگر اتفاقاتی بوده که در دنیا رخ داده و یا در حال رخ دادن است.

اعلام زمان برگزاری مسابقه‌ای که نتیجه‌اش برای پرسپولیسی‌ها مهم است