تصاویر | شوخی با ترامپ در فضای مجازی؛ تصویرسازی‌های انتقادی از دونالد ترامپ

اعلام زمان برگزاری مجمع عمومی خانه سینما
تصویرسازی‌های کاربران فضای مجازی از دونالد ترامپ و رفتارهای وی در روزهای اخیر بازار داغی پیدا کرده و هر روز تصاویر جدیدتری از ترامپ منتشر می‌شود.

اعلام زمان برگزاری مجمع عمومی خانه سینما