سیف الشام مسئولیت عملیات تروریستی دمشق را بر عهده گرفت

اعلام حمایت«جبهه اعتدال‌گرایان» از ۹ آلترناتیو در کنار روحانی در انتخابات
­واحدمرکزی خبر نوشت: گروه تروریستی موسوم به “تیپ های سیف الشام” مسئولیت انفجارهای تروریستی منطقه باب الصغیر دمشق را بر عهده گرفت .

اعلام حمایت«جبهه اعتدال‌گرایان» از ۹ آلترناتیو در کنار روحانی در انتخابات