جایگاه غرفه‌ها در نمایشگاه مطبوعات مشخص شد

اعطای برند حلال به ۲۰ استان
ایسنا نوشت: جانمایی الکترونیکی بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات، بعد از ظهر امروز ‌(۲۶ مهر ماه) به پایان رسید.

اعطای برند حلال به ۲۰ استان