برای افشین یداللهی نازنین/ نبودنت را ترانه‌ای ساز کن

اعضای یکی از عجیب‌ترین باندهای سرقت ایران دستگیر شدند
بعد از فوت مهدی سحابی که صمیمی‌ترین دوستم بود، مرگ افشین به همان اندازه بلکه بیشتر ناراحت کننده است .
تصادف مرگبار و جوان بودنش داغ سنگین‌تری إیجاد می‌کند.

اعضای یکی از عجیب‌ترین باندهای سرقت ایران دستگیر شدند