رعایت قانون فصل الخطاب مسئولین قرار گیرد/تمام اقشار جامعه در یک سطح دیده شوند

اعضای هیات موسس جدیدترین جبهه انتخاباتی اصولگرایان/فرا اصولگرایی هستیم/در امتداد سنتی‌ها نیستیم
فرماندار کرج با حضور در دویست و شصت و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج در خصوص ابهامات و اعتراضات فرمانداری به لوایح ارسالی شورای شهر به فرمانداری سخن گفت.

اعضای هیات موسس جدیدترین جبهه انتخاباتی اصولگرایان/فرا اصولگرایی هستیم/در امتداد سنتی‌ها نیستیم