پسر ۱۲ ساله خود را حلق آویز کرد

اعضای فراکسیون مستقلان مجلس با یک «پیشنهاد ویژه» به دیدار روحانی می‌روند
بخشدار گیان نهاوند گفت: پسر 12 ساله در نبود پدر و نامادری، خود را از درخت گردو حیاط خانه حلق آویز کرد و جان باخت.

اعضای فراکسیون مستقلان مجلس با یک «پیشنهاد ویژه» به دیدار روحانی می‌روند