یک حشره شناس شیرازی 12 حشره نادر را کشف کرد و نام های جالبی برآنها گذاشت

اعتراف تکان دهنده زن همسرکُش
«خبرجنوب» نوشت: یک حشره شناس در فارس که 12 گونه نادر حشرات را در این استان کشف کرده بود در اقدامی جالب اسامی اساتید دانشگاه را بر آنها گذاشت؛ او به همین جا بسنده نکرد و اسم چند حشره کشف شده دیگر توسط خود را از میان باغها و شهرها انتخاب کرد.

اعتراف تکان دهنده زن همسرکُش