فردوسی‌پور یکسال پیش در برنامه‌اش یادی از شهدای چوار کرد،آیا تشویق شد؟

اعتراض ترانه علیدوستی به قانون تبعیض‌آمیز ترامپ / در مراسم اسکار شرکت نمی‌کنم
عادل فردوسی‌پور به دلیل اظهارات غیر کارشناسی در مورد ساختمان پلاسکو از صدا و سیما اخطار گرفت.

اعتراض ترانه علیدوستی به قانون تبعیض‌آمیز ترامپ / در مراسم اسکار شرکت نمی‌کنم