عکس | توئیت زشت هاکابی علیه اوباما: تنفر او از اسرائیل بیشتر از ایران است

اعتبار پرداخت مطالبات فرهنگیان برای سال ۹۴ تامین شد
مایکل هاکابی فرماندار سابق و سیاستمدار جمهوریخواه آمریکا در صفحه توئیتر خود با استفاده از الفاظی زشت به اقدام اوباما در وتو نکردن قطعنامه شورای امنیت علیه اسرائیل واکنش نشان داد.

اعتبار پرداخت مطالبات فرهنگیان برای سال ۹۴ تامین شد