ترکیب اعضای هیأت‌ عالی نظارت بر انتخابات شوراها در آذربایجان‌شرقی تکمیل شد

اعتبارات سال ۹۶ لرستان از ۶۵۵ میلیارد به ۹۷۰ میلیارد تومان افزایش یافت
ترکیب اعضای هیأت‌های عالی استانی نظارت بر پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تکمیل شد.

اعتبارات سال ۹۶ لرستان از ۶۵۵ میلیارد به ۹۷۰ میلیارد تومان افزایش یافت