اشتیاق کره‌ای‌ها برای پژوهش بر کشاورزی ایران

اظهارت ضد‌ونقیض ۲ عضو شورای شهر تهران درباره احتمال انفجار مجدد مخزن گازوئیل پلاسکو
همایش بین المللی کشاورزی سالم و پایدار با حضور 48 کشور خارجی برگزار می شود.

اظهارت ضد‌ونقیض ۲ عضو شورای شهر تهران درباره احتمال انفجار مجدد مخزن گازوئیل پلاسکو