مرکل به موضع ترامپ در قبال چین واکنش نشان داد

اظهارات نماینده آمریکایی درباره قانون‌شکنی آمریکا در موضوع تروریسم
مهر نوشت: صدر اعظم آلمان در واکنش به مواضع رئیس جمهور منتخب آمریکا درباره احتمال بازنگری در سیاست «چین واحد»، بر تعهد آلمان درخصوص این سیاست تأکید کرد.

اظهارات نماینده آمریکایی درباره قانون‌شکنی آمریکا در موضوع تروریسم