چرا رحمتی در جلسه صحبت‌های منصوریان حاضر نشد؟

اظهارات عجیب پادشاه عربستان در مورد یمن
استقلال دیروز در حالی تمرین کرد که علیرضا منصوریان قبل از شروع کار بازیکنان را در رختکن نگه داشت و ۵۰ دقیقه برایشان حرف زد.

اظهارات عجیب پادشاه عربستان در مورد یمن