طلب ٢٠٦ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی از دولت

اظهارات جنجال‌برانگیز شمس لنگرودی درباره براهنی، رویایی و باباچاهی‌
اعتماد نوشت:سرانجام جزییات بدهی دولت مشخص شد. حساب و کتاب‌هایی که تا پیش از این برای خود دولت هم نامعلوم بود؛ امروز روشن شده است.

اظهارات جنجال‌برانگیز شمس لنگرودی درباره براهنی، رویایی و باباچاهی‌