معرفی برخی آثار راه یافته به مرحله دوم کتاب سال

اطلاعیه بانک مرکزی درباره سند جدید ثبات و سلامت
آثار راه یافته به مرحله دوم سی و چهارمین دوره کتاب سال جموری اسلامی ایران در گروه‌های «کلیات» و« نسخ خطی» معرفی شدند.

اطلاعیه بانک مرکزی درباره سند جدید ثبات و سلامت