مهاجم سابق استقلال به داد بوکانی ها رسید | شهرداری ارومیه مدعی تر از قبل

اطلاعات ۳ میلیون و ۱۵۵هزار نفر از جمعیت آذربایجان غربی ثبت شد
شهرداری ارومیه و سردار بوکان نمایندگان آذربایجان غربی در لیگ دسته دوم با برتری برابر حریفان خود شانس خود را برای راهیابی به پلی آف بیشتر کردند.

اطلاعات ۳ میلیون و ۱۵۵هزار نفر از جمعیت آذربایجان غربی ثبت شد