بررسی دوباره هشدارها درباره روغن پالم در اروپا

اطلاعات فنی گوشی موتو جی ۵ لو رفت
سخنگوی سازمان ایمنی غذای اروپا (EFSA) اعلام کرد که هشدارش درباره خطرات بهداشتی ناشی از روغن پالم و روغن‌های گیاهی دیگر را دوباره بررسی خواهد کرد.

اطلاعات فنی گوشی موتو جی ۵ لو رفت