تصاویر | اهتزاز پرچم عزا بر فراز گنبد فیروزه‌ای

اضافه شدن ۱۹ دستگاه ایکس‌ری جدید کامیونی به ظرفیت گمرک کشور
در آستانه سالروز شهادت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) پرچم سیاه عزا بر فراز گنبد بارگاه مطهر احمدی و محمدی (ع) نصب شد.

اضافه شدن ۱۹ دستگاه ایکس‌ری جدید کامیونی به ظرفیت گمرک کشور