آبادی کشور در گرو آبادی شهر/ یک گام برای شهر مساوی است با یک گام برای کشور

اصول ایمنی ، پیشگیری از رخداد حوادث است
علی طهماسبی- علی صالح زاده،عضو محترم شورای اسلامی شهر قائمشهر در گفت و گویی اختصاصی با خبرنگار خبرآنلاین با اشاره به اینکه یک ماه از افتتاح و آغاز پروژه تقاطع غیر همسطح میدان جانبازان میگذرد ، گفت :تقاطع غیر همسطح یکی از راهکارهای علمی برای کاهش ترافیک در سطح شهر محسوب میشود و از نیازهای هر شهر است،که ما با شناسایی نقاط پرتردد و پرترافیک در قائمشهر، احداث تقاطع های غیر همسطح را در دستور کار خود قرار دادیم.

اصول ایمنی ، پیشگیری از رخداد حوادث است