برف و باران بهاری همدان را فرا می گیرد

اصفهان الگوی دیگر شهرها برای نهادینه کردن دوچرخه سواری
رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی استان همدان گفت: با ورود سامانه بارشی، برف و باران بهاری همدان را فرا خواهد گرفت.

اصفهان الگوی دیگر شهرها برای نهادینه کردن دوچرخه سواری