سهم هر ایرانی از بودجه سال آینده چقدر است ؟

اصرار کواکبیان بر مواضع اختلافی‌اش با شورای عالی سیاستگذاری: ما سرجایمان هستیم، آنها تازه آمده‌اند
بررسی ها نشان می دهد سهم هر ایرانی از بودجه عمومی دولت در سال آینده برابر با چهار میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان است.

اصرار کواکبیان بر مواضع اختلافی‌اش با شورای عالی سیاستگذاری: ما سرجایمان هستیم، آنها تازه آمده‌اند