«نسبیت خاص» تمدید شد

اصرار مهراوه شریفی‌نیا بر ماندن به پای همسر جانبازش در یک نمایش/ عکس
اجرای نمایش «نسبیت خاص» به کارگردانی سمانه زندی‌نژاد تا جمعه 29 بهمن تمدید شد.

اصرار مهراوه شریفی‌نیا بر ماندن به پای همسر جانبازش در یک نمایش/ عکس