جلال متولی: جرم ما قدیمی‌ها، واقع‌گرایی است

اشپیتم آرفی در تمرین تیم دایی
جلال متولی که این روزها نمایشگاهی از نقاشی‌های منظره‌های طبیعی خود برپا کرده است درباره سبکی که در این آثار به کار برده است توضیح داد و از اوضاع امروزه هنرهای تجسمی گفت.

اشپیتم آرفی در تمرین تیم دایی