پست اینستاگرامی جابری انصاری برای تولد ظریف

اشتون کارتر مسکو را متهم کرد
حسین جابری انصاری، معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه در تازه ترین پست اینستاگرامی خود تولد محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان را تبریک گفت.

اشتون کارتر مسکو را متهم کرد