درخواست وزیر بهداشت؛ سرانه سلامت متناسب با جمعیت اصلاح شود

اشتغال بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در صنایع کوچک
ایسنا نوشت: وزیر بهداشت چگونگی تعیین سرانه سلامت را یکی از اشکالات نظام سلامت خواند و گفت: برای جمعیت شناور استان‌ها سرانه‌ای پیش‌بینی نمی‌شود و بر همین اساس باید با شیبی قابل قبول به سمتی رویم که این سرانه متناسب با جمعیت اصلاح شود.

اشتغال بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در صنایع کوچک