ورود شورای نگهبان به بررسی موضوع رجل سیاسی

اشتباه بزرگ فغانی در گرفتن وقت‌های تلف شده به ضرر پرسپولیس/یک دقیقه و دوازده ثانیه ای که گم شد!
ایسنا نوشت:سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد، نظرات کارشناسی در خصوص تعیین معیارها برای تشخیص رجل سیاسی مذهبی و نیز مدیر و مدبر بودن داوطلبان این هفته مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اشتباه بزرگ فغانی در گرفتن وقت‌های تلف شده به ضرر پرسپولیس/یک دقیقه و دوازده ثانیه ای که گم شد!