تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سال گذشته افزایش یافت

اسماعیل حاکمی‌والا درگذشت
تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 12 ماهه سال 1395 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 5483.7 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال 1394 مبلغ 1310.4 هزار میلیارد ریال (معادل 31.4 درصد) افزایش داشته است.

اسماعیل حاکمی‌والا درگذشت