تصاویر | انتقال خاکستر فیدل کاسترو از هاوانا به سانتیاگو

استقلال یکی از ۱۰ باشگاه اسطوره‌ای جهان
تصاویر زیر مراسم انتقال خاکستر فیدل کاسترو از هاوانا به سانتیاگو را نشان می دهد.

استقلال یکی از ۱۰ باشگاه اسطوره‌ای جهان