کیفیت پایین خدمات، علت قهر مردم با نمایندگى‌ها

استقبال رسمی رییس جمهوری قرقیزستان از روحانی
میزان نوشت: رئیس اتحادیه دارندگان اتوسرویس، تعمیرگاه، پارکینگ و کارواش خودرو با انتقاد از عملکرد خودروسازان در دوره خدمات پس از فروش گفت: خودروسازان داخلى باید 3درصد مبلغ دریافتى از مشتریان را بابت خدمات پس از فروش براى همان خودرو هزینه کنند.

استقبال رسمی رییس جمهوری قرقیزستان از روحانی