تصاویر | حلب پس از آزادی

استقبال از فروشگاه اینترنتی محصولات تاریخ مصرف گذشته
در تصاویر زیر شهر حلب سوریه پس از آزادی از دست تروریست‌های داعش را می‌بینید.

استقبال از فروشگاه اینترنتی محصولات تاریخ مصرف گذشته