تصاویر | ۴۵ روز سفر با لباس عروس | این هم آلبوم رویایی عروس و داماد

استفاده از واقعیت مجازی برای آماده شدن داوطلب اولین پیوند سر جهان
یک زوج جوان برای ماه عسل به یک سفر 45 روزه رفتند. سفری به زیباترین نقاط نروژ و سوئد …

استفاده از واقعیت مجازی برای آماده شدن داوطلب اولین پیوند سر جهان