دلیل به نتیجه نرسیدن استیضاح قالیباف در شورای شهر از نظر مسجدجامعی

استعفای یک مقام دیگر در آمریکا
ایلنا نوشت: عضو شورای شهر تهران گفت: طبق قانون ما در مواردی که سوال داریم به شهردار انتقال می‌دهیم و ظرف مدت ۱۰ روز او باید به ما پاسخ دهد. اگر قانع شدیم که هیچ ولی اگر قانع نشدیم باید او را استیضاح کنیم اما با توجه به ترکیب افراد در شورای شهر تهران استیضاح نتیجه‌ای ندارد.

استعفای یک مقام دیگر در آمریکا