نماینده خرم‌آباد: سهم فقرا از منابع ارزان قیمت افزایش یابد

استاندار کرمان: ارزش در اشتغال و بهره‌وری بالا است
نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی در مجلس، با حضور در بهزیستی لرستان با مدیر کل و معاونین بهزیستی دیدارودر خصوص مسائل و مشکلات اشتغال و توانمند سازی جامعه هدف به گفتگو پرداخت.

استاندار کرمان: ارزش در اشتغال و بهره‌وری بالا است