ثبت‌نام مجدد آزمون کارشناسی‌ارشد در اسفند ماه

استاندار لرستان باز هم از آب منطقه‌ای انتقاد کرد
داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد که موفق به ثبت نام نشدند از روز یکشنبه اول تا سوم اسفند ماه سال جاری می توانند نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام کنند.

استاندار لرستان باز هم از آب منطقه‌ای انتقاد کرد