بیشترین علت بروز سوانح رانندگی در همدان ناشی از خستگی و خواب‌ آلودگی راننده گان است

استاندار در بازدید پروژه‌های عمرانی: از برنامه زمان‌بندی جلوتر هستیم
رئیس پلیس راه استان همدان گفت:81 درصد سوانح رانندگی در شعاع 30 کیلومتری شهرها رخ می دهد و بیشترین زمان بروز سانحه با 53 درصد در بازده زمانی 12 ظهر تا 8 شب می باشد.

استاندار در بازدید پروژه‌های عمرانی: از برنامه زمان‌بندی جلوتر هستیم