مهاجمی که می‌توانست مدعی آقای گلی لیگ ایران باشد، در ترکیه روی سکو تخمه می‌شکند!

استاندار ایلام: مسئولان میراث فرهنگی برای جابجایی اهالی پایتخت ساسانی همکاری کنند
یکی از مهاجمان خوب لیگ برتر ایران در فصل گذشته، حالا در لیگ ترکیه سکونشین است.

استاندار ایلام: مسئولان میراث فرهنگی برای جابجایی اهالی پایتخت ساسانی همکاری کنند