سلفی عنایتی با صبایی‌ها پیش از جدال با استقلال

از گاف ترامپ تا زمین‌خوردن نرخ خودروها / پربازدیدهای ۲۷ آبان
بازیکنان تیم صبای قم برای بازی با استقلال در تهران به سر می‌برند.

از گاف ترامپ تا زمین‌خوردن نرخ خودروها / پربازدیدهای ۲۷ آبان

تلگرام نارنجی