خبرهای کوتاه ۱۳ آذر ۹۵ آذربایجان غربی | لغو جلسه انتخاب شهردار و تندباد ارومیه

از پارک کامیون و تریلی در معابر شهری تا گره کور ترافیکی/ جلسه بررسی مشکلات منطقه ۴ تهران برگزار شد
بعد از یک هفته نیمه تعطیل و در آغاز هفته سوم آذر ماه، نمایندگان آذربایجان غربی در لیگ دسته دوم برابر حریفان خود متوقف شدند ضمن اینکه تندباد آغاز هفته نیز خسارت هایی را در ارومیه به بار آورد.

از پارک کامیون و تریلی در معابر شهری تا گره کور ترافیکی/ جلسه بررسی مشکلات منطقه ۴ تهران برگزار شد