عملکرد دولت در ثبات اقتصاد مثبت است

از واکنش همسر آیت‌الله هاشمی به شعارهای مردمی تا نگاه کابینه ترامپ به برجام / پربازدیدهای ۲۴ دی
وزیر جهاد کشاورزی در استانداری کرمانشاه گفت: عملکرد دولت در ثبات اقتصاد مثبت است که امروزه بستر روابط با کشورهای دنیا فراهم شده است.

از واکنش همسر آیت‌الله هاشمی به شعارهای مردمی تا نگاه کابینه ترامپ به برجام / پربازدیدهای ۲۴ دی