ناراحتی مردم افغانستان از فوت پدر استقلال

از نود تا نود (95/08/17)

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۲:۳۲

منبع خبر:

طبقه بندی:

در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

از نود تا نود (95/08/17)

oxin channel