کویت سفیر ایران را احضار کرد

از موفقیت جدید اصغر فرهادی تا تداوم بارش‌ها در کشور تا شب چله / پربازدیدهای ۲۶ آذر
مهر نوشت: وزارت خارجه کویت در بیانیه ای از احضار سفیر ایران در این کشور خبر داد.

از موفقیت جدید اصغر فرهادی تا تداوم بارش‌ها در کشور تا شب چله / پربازدیدهای ۲۶ آذر