ترامپ پشت در است!

از مناظره داغ کواکبیان با شریعتمداری تا حمله پاپانوئل به کلوپ شبانه/ پربازدیدهای ۱۲دی
ترامپ در آستانه سال۲۰۱۷ میلادی، عنوان کارتون کلی جونز است که روزنامه قانون منتشر کرده است…

از مناظره داغ کواکبیان با شریعتمداری تا حمله پاپانوئل به کلوپ شبانه/ پربازدیدهای ۱۲دی