تصاویر | سیزده بدر همراه با بارش برف بهاری در اهر

از ماجرای رفاقت محمدرضا شجریان و شهرام ناظری تا اجحاف صداوسیما در حق هنرمندان
بارش برف در سیزدهمین روز فروردین ماه جاری شهرستان اهر را سفیدپوش کرد

از ماجرای رفاقت محمدرضا شجریان و شهرام ناظری تا اجحاف صداوسیما در حق هنرمندان