تصویری از وعده جدید کاپیتان استقلال به هواداران

از سلطنت‌طلب شدن یک کارگردان تا انتشار سلفی‌های مردم در سایت‌های صیغه / پربازدیدهای ۲۲ آذر
گلر آبی‌پوشان به هواداران وعده روزهای بهتر می‌دهد.

از سلطنت‌طلب شدن یک کارگردان تا انتشار سلفی‌های مردم در سایت‌های صیغه / پربازدیدهای ۲۲ آذر