گفتگو با خانواده‌کارگری که در موتورخانه پلاسکو جاماند و تازه پیکرش پیدا شده/ روایت هولناک یک فرار

از سرگیری عملیات آواربرداری در ضلع شمالی پلاسکو/ آتش‌نشانی: به اجساد کشف شده، ضرباتی وارد شده بود
روزنامه شهروند به سراغ خانواده یکی از کارگرانی که در موتورخانه پلاسکو جامانده بود رفته است. این گفتگو طبیعتا پیش از کشف پیکرهای چهارنفر در موتورخانه پلاسکو انجام شده است؛

از سرگیری عملیات آواربرداری در ضلع شمالی پلاسکو/ آتش‌نشانی: به اجساد کشف شده، ضرباتی وارد شده بود