رویدادهای خوش گردشگری فارس در راه است

از سرمایه گذاران بخش خصوصی حمایت شود
«خبرجنوب» نوشت: معاون گردشگری فارس از رویدادهای این استان در راستای گردشگری روستایی، گردشگری سلامت و … خبر داد.

از سرمایه گذاران بخش خصوصی حمایت شود