درخت کریسمس انتحاری!

از دستفروشی یک مادر شهید در تهران تا ایران‌آزاری ترامپ/ پربازدیدهای ششم دی
در حاشیه حوادث تروریستی در آغاز سال نوی میلادی، سایت کگل این کارتون را منتشر کرد.

از دستفروشی یک مادر شهید در تهران تا ایران‌آزاری ترامپ/ پربازدیدهای ششم دی