اجراهای تماشاخانه ایرانشهر از سر گرفته شد

از جنجال سایپا- پرسپولیس تا شوک در مشهد/ تقابل آندو با پرسپولیس بعد از ۲۸۷روز
با پایان ایام سوگواری ماه صفر، اجراهای تماشاخانه ایرانشهر از شامگاه چهارشنبه 10 آذرماه از سر گرفته شد.

از جنجال سایپا- پرسپولیس تا شوک در مشهد/ تقابل آندو با پرسپولیس بعد از ۲۸۷روز